Jana Gana Mana, Rashtriya Gan, Rashtriya Geet, National Anthem of India

Wednesday, January 19, 2011
Jana Gana Mana… National Song of IndiaJana Gana Mana Adhinayaka Jaya He
Bharat Bhagya Vidhata
Punjab Sindh Gujarat Maratha
Dravida Utkala Banga
Vindhya Himachal Yamuna Ganga
Ucchala Jaladhi Taranga
Tubh Shubha Name Jage
Tubh Shubha Ashisha Mange
Gahe Tubh Jaya Gata
Jan Gan Mangaldayak Jay He
Bharat Bhagya Vidhata
Jaye He… ! Jaye He…! Jaye H…!